Geloof, hoop en liefde

 

 

Geloof in God de Heere
Geloof in Zijn goedheid
Geloof in Zijn wijsheid
Geloof in Hem, telkens weer.

Hoop op God de Heere
Hoop dat leven doet
Hoop en houdt moed
Hoop altijd maar weer.

Liefde troost en geneest
Liefde geeft geborgenheid
Liefde geeft genegenheid
Liefde vergeet wat is geweest.