Bevrijdingsdag

 

De vlag wappert buiten,

Wij mogen onze dankbaarheid uiten.

Al 67 jaar is ons land bevrijd,

Geen oorlog meer, maakt ons dat nog blij?

 

Er wordt nog steeds gedood, gehaat.

Is dat waar vrijheid voor staat?

Beseffen wij wel wat echte vrede is?

Waarom gaat het op de aarde zo vaak mis?

 

Er komt een dag, dat de aarde nieuw zal zijn.

Geen oorlog zal er zijn, geen ellende meer en pijn.

Als wij ons hart aan Jezus geven,

Mogen wij dan altijd op die nieuwe aarde leven.