Lukas 23:61 Petrus verraad de Heere

En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben.

 

 

Wie had dat gedacht, Petrus die Jezus verraad! Was het niet Petrus die zei: ”Mijn leven zal ik voor U geven”. ( Johannes 13:37)

Petrus meende op dat moment echt wat hij zei.

Als dat gebeurt was, hadden wij daar niks aan gehad, Petrus kon niet voor onze zonden sterven dat kon alleen Jezus.

 

Op het moment dat Petrus de haan hoorde kraaien, dacht hij terug aan wat Jezus gezegd had. “Eer de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben”. Het gebeurde precies zoals Jezus al gezegd had.

Petrus schrok toen hij de haan hoorde kraaien. Hij dacht vast terug aan hetgeen Jezus tegen hem gezegd had.

Op dat moment kijkt Jezus naar Petrus met een verdrietige blik. Ik denk dat Petrus zich ook heel verdrietig voelde. Hij had wel drie keer gelogen. Uit angst wat er met hem zou gebeuren, als hij zou zeggen, dat hij bij Jezus zou horen.

 

Wat kunnen wij soms grote dingen zeggen. Maar als het er op aan komt houden wij ons niet aan ons woord. Of als er iets van ons gevraagd wordt, wat wij moeilijk vinden, stellen wij het maar uit, of doen het helemaal niet.

 

Gelukkig doet Jezus dat wel. Hij kreeg van Zijn Vader de opdracht om voor onze zonden te sterven. Aan het kruis zou hij hangen om ons te redden. Was Jezus dan helemaal niet bang? Jazeker wel, dat blijkt uit verschillende teksten in de Bijbel. Bv. “Laat deze beker aan Mij voorbij gaan”. Maar toch was Hij gehoorzaam.

 

Laten ook wij, gelijk Jezus, gehoorzaam zijn.