Lukas 22:42 Indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg.

Zeggende deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

 

 

Uit de woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg, proeven wij hoe zwaar de weg was voor Jezus. Anders had Hij nooit gevraagd of Zijn Vader de drinkbeker van Hem weg wilde nemen.

Hij vraagt niet alleen om de drinkbeker van Hem weg te nemen, Nee, Hij zegt er nog wat achteraan. Niet Mijn wil geschiedde, maar de Uwe.

 

Met deze woorden word vaak een gebed afgesloten.

Menen we dit ook echt? Of is het gewoonte geworden?

 

We hebben allemaal wel eens iets meegemaakt wat we heel moeilijk vonden, en misschien vinden we het nog steeds wel moeilijk.

Misschien bent u wel ziek, of heeft u een dierbare verloren, of nog iets anders wat u niet begrijpt.

 

Heeft u ook tegen God gezegd dat Zijn wil goed is? Of vraagt / vroeg u alleen maar waarom?